Bij duurzaam bouwen en verbouwen gaat het er vooral om dat men rekening houdt met de gevolgen voor het milieu. We letten er steeds meer op dat gebouwen voor o.a. verwarming en verlichting weinig energie verbruiken, dat er materialen worden gebruikt, die lang meegaan en op een milieuvriendelijke wijze zijn geproduceerd.

Duurzame woningen en gebouwen zijn vaak gezonder voor bewoners en gebruikers. Ook zijn ze energiezuiniger en beter voor het milieu dan traditionele woningen. Duurzaam bouwen bespaart ook grondstoffen.

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat bij duurzaam bouwen niet alleen om energiebesparing in huizen en gebouwen, maar bijvoorbeeld ook om:

  • gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;
  • een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;
  • prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;
  • duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);
  • verantwoord watergebruik;
  • voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Aan het (ver)bouwen en gebruik van woningen en andere gebouwen zijn regels verbonden. In het bouwbesluit staan de minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Dit zijn voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Wittevogel bouw zal u gaande het proces  hiermee in begeleiden.

Een verbouwing kan een handig moment zijn om energiebesparende maatregelen te nemen in uw huis. Denk bijvoorbeeld aan isolatieglas, spouwmuurisolatie en een HR-ketel. Er zijn subsidies beschikbaar om uw huis energiezuiniger te maken. Wij zullen altijd het best mogelijk voorstellen wat past bij uw wensen

Wittevogel bouw bouwt zo duurzaam mogelijk en zal altijd bij keuzes altijd het product voorstellen welke het beste voor het milieu is.

 6c380b62defae16ac8214a3477cf0040,1